POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Abast de la política de protecció de dades personals

 

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.


En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. ... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.


Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per ACELAX, S.L. , amb domicilio social a C/ Penedès, 6 25005 Lleida, Tlf: 973677080 , CIF B25792458 i correu electrònic carlos@acelax.es.

 

Quins tractaments realitzem de les seves dades personals?

 

TractamentCLIENTS
FinalitatGestionar les dades dels clients per gestionar la seva comanda.
Categories de dadesClients
DadesDades identificatives: Nom , cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail
LegitimacióRelació contractual.
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisLes previstes por normativa
Temps de conservacióLes previstes por normativa
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

 

 

 

 

TractamentINFORMACIÓ
FinalitatRespondre les peticions de informació que es recepcionen per la web
Categories de dadesPersones que sol·liciten informació.
DadesNom, cognoms, mail i telèfon
LegitimacióPetició d’informació
ProcedènciaDel propi interessat
DestinatarisNo es cedeixen les dades.
Temps de conservacióEl necessari per resoldre la petició d’informació
Transferències internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

 

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

 

ACELAX, S.L. utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

 


Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.


1.- En compliment d'una relació contractual

2.- Quan ens dona el seu consentiment.

3.- Per interès legítim d’ACELAX, S.L. per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.


Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: carlos@acelax.es.


Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

 

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

 


Dades no pertinents

 

ACELAX, S.L. adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables


Quant de temps conservarem les seves dades?

ACELAX, S.L. guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilades. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

 

A qui comunicarem les seves dades?

 

ACELAX, S.L. només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei. No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

 


En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 


Mesures de seguretat


ACELAX, S.L. assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.


L'Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l'empresa de qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 

DRETCONTINGUTCANAL D’ATENCIÓ
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades per ACELAX, S.L. 
RectificacióPodrà modificar les seves dades quan no siguin correctes 
SupressióPodrà demanar la eliminació de les dades de caràcter personal

 

 

 

 

 

 

 


carlos@acelax.es.

OposicióPodrà demanar que no es tractin les seves dades de caràcter personal 
Limitació del tractament

Es pot sol·licitar la limitació quan :

-Es comprova la impugnació a l’exactitud de les teves dades
-Quan no necessitem tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions o drets

 

 
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa

podeu presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

Per exercitar els seus drets acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del DNI o document similar.

L’exercici dels seus drets es gratuït.